Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Συμπυκωνμένης Ύλης (ΕΕΕΤΣΥ)

Πρόεδρος
Μαρία Κατσικίνη
Αναπλ. Καθ.
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Tηλ.: 2310 998500
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Ρεμεδιάκης
Αναπλ. Καθ.
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 394250
Γραμματέας
Βασίλειος Γιαννόπαπας
Αναπλ. Καθ.
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ
Τηλ.: 210 772 1481
Ταμίας
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, PhD
Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Τηλ.: 210 6503332
Μέλος
Καραχάλιου Παναγιώτα
Επίκ. Καθ., Τομές Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ.: 2610 99606

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και επικοινωνήστε μαζί μας!

Συναινώ να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΕΤΣΥ