Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Συμπυκνωμένης Ύλης (ΕΕΕΤΣΥ)

Η ΕΕΕΤΣΥ είναι μια Ελληνική επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1981. Είναι μέλος της FEMS (Federation of European Materials Societies). Συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις της και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της FEMS.

Οι στόχοι μας

Στόχος της ΕΕΕΤΣΥ είναι η προώθηση των νέων εξελίξεων και επιτευγμάτων στο πεδίο της επιστήμης της συμπυκνωμένης ύλης και των υλικών και να υποστηριχθούν οι εφαρμογές τους

To όραμα μας

Όραμα της ΕΕΕΤΣΥ είναι να αποτελέσει καταλύτη για την επιστημονική και τεχνολογική αριστεία στον τομέα της επιστήμης της συμπυκνωμένης ύλης και των υλικών στην Ελλάδα. Να υπηρετήσει τις αντίστοιχες ελληνικές κοινότητες με σθένος και υπευθυνότητα στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Μέσα επίτευξης των στόχων

Οι στόχοι της εταιρείας επιτυγχάνονται με διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων. Προάγεται έτσι η αλληλεπίδραση των ελληνικών ερευνητικών ομάδων που διεξάγουν έρευνα σε θέματα συμπυκνωμένης ύλης και υλικών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η προώθηση της συμμετοχής νέων ερευνητών σε αυτό το πεδίο πραγματοποιείται μέσα από βραβεία αριστείας και οικονομική ενίσχυση της συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών. Πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και θέσεις εργασίας που αφορούν τη συμπυκνωμένη ύλη και την επιστήμη των υλικών αλλά και σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται σε ενημερωτικά δελτία που εκδίδει ηλεκτρονικά η ΕΕΕΤΣΥ.
Γίνετε μέλος της ΕΕΕΤΣΥ!
Η ΕΕΕΤΣΥ στηρίζεται οικονομικά από δωρεές και ετήσιες συνδρομές των μελών της τα οποία έχουν και κάποια προνόμια.