Βραβείο καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης της Συμπυκνωμένης Ύλης και των Υλικών – HSSTCM