Απεβίωσε ο Γραμματέας της ΕΕΕΤΣΥ Δρ. Γεώργιος Μανώλης – HSSTCM